Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Notariusz dokonuje szeregu czynności notarialnych, spośród których najczęściej spotykanymi są:

 • umowy deweloperskie,
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali,
 • testamenty,
 • akty poświadczenia dziedziczenia,
 • odrzucenia/przyjęcia spadku,
 • zrzeczenia się dziedziczenia,
 • umowy o dział spadku,
 • umowy sprzedaży działek (nieruchomości gruntowych), mieszkań (lokali lub spółdzielczych własnościowych praw do lokali),
 • umowy darowizny działek (nieruchomości gruntowych), mieszkań (lokali lub spółdzielczych własnościowych praw do lokali),
 • umowy przekazania gospodarstwa rolnego
 • umowy majątkowe małżeńskie (np. rozdzielność majątkowa),
 • podziały majątku wspólnego,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • ustanowienia hipoteki,
 • ustanowienia służebności,
 • umowy o dożywocie,
 • umowy zamiany,
 • pełnomocnictwa,
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji, 
 • umowy spółek,
 • protokoły zgromadzeń wspólników/wspólnot mieszkaniowych,
 • wypisy, odpisy i wyciągi oraz data pewna okazania dokumentu,
 • poświadczenia własnoręczności podpisu.