Odrzucenie lub przyjęcie spadku

Spadkobierca może w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o swoim tytule powołania do spadku, złożyć oświadczenie o przyjęciu albo odrzuceniu spadku. Zaznaczyć należy, że spadek można przyjąć wprost (bez ograniczenia odpowiedzialności za długi) bądź też przyjąć go z ograniczeniem odpowiedzialności za długi (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza). Brak oświadczenia spadkobiercy w tym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Skutkiem odrzucenia spadku przez spadkobiercę jest wyłączenie go od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku.

Wspomnieć tu należy, że osoba jednocześnie powołana do spadku na podstawie testamentu i ustawy może odrzucić spadek, który przypada jej z mocy testamentu, a przyjąć spadek, który przypada jej z mocy ustawy.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia protokołu z przyjęcia oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku.