Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo podlega ogólnej zasadzie, zgodnie z którą tak długo jak przepis szczególny nie stanowi inaczej, czynność prawna może zostać dokonana w dowolnej formie. Jednakże zgodnie z art. 99 Kodeksu cywilnego jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.