Poddanie się egzekucji

Zgodnie z przepisami art. 777 §1 pkt 4-6 tytułami egzekucyjnymi są akty notarialne obejmujące poddanie się przez dłużnika osobistego lub rzeczowego egzekucji co do obowiązku zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy. Po nadaniu takiemu aktowi notarialnemu przez sąd klauzuli wykonalności wierzyciel może wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Dokumenty wymagane do sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji.