Testament

Testament sporządzony w formie aktu notarialnego pozostaje równy testamentom sporządzonym w innych formach, jednakże ma on moc dokumentu urzędowego.

Jedyny testament, który musi być sporządzony w formie aktu notarialnego to testament z zapisem windykacyjnym. Zapis lub polecenie testamentowe mogą zostać ujęte w zarówno w testamencie pisemnym jak i testamencie notarialnym.

Należy pamiętać o tym, że każdy testament może zostać zmieniony lub odwołany w dowolnym czasie przez testatora.