Dożywocie

Na mocy umowy o dożywocie zawartej w formie aktu notarialnego dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości w zamian za zobowiązanie się nabywcy do zapewnienia zbywcy (dożywotnikowi) dożywotniego utrzymania oraz sprawienia mu pogrzebu odpowiadającego zwyczajom miejscowym. Przedmiotem umowy o dożywocie może być tak nieruchomość jak i udział we współwłasności nieruchomości.

W ramach umowy o dożywocie nabywca nieruchomości może obciążyć ją na rzecz dożywotnika lub osoby mu bliskiej np. służebnością mieszkania.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy o dożywocie.