Umowa majątkowa małżeńska/intercyza

Umowa majątkowa małżeńska (intercyza) jest umową, na mocy której małżonkowie mogą odstąpić od obowiązującego wyjściowo w ich małżeńswie ustroju wspólności ustawowej. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy przewiduje cztery rodzaje umów majątkowych małżeńskich: 1) umowa rozszerzająca wspólność ustawową, 2) umowa ograniczająca wspólność ustawową, 3) umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową oraz 4) umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

 Umowa majątkowa małżeńska, może być zawarta, zmieniona lub rozwiązania wyłącznie w formie aktu notarialnego. Ponadto może zostać zawarta także przez osoby dopiero planujące zawrzeć związek małżeński.          

 Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy majątkowej małżeńskiej.