Zrzeczenie się dziedziczenia

Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim, przy czym umowa taka powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej.

Zrzeczenie się dziedziczenia może być uchylone poprzez umowę zawartą między tym, kto zrzekł się dziedziczenia, a tym, po kim się dziedziczenia zrzeczono. 

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia.