Home

Notariusz Adam Wojtunik

Jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Po zakończeniu studiów podjąłem aplikację notarialną przy Izbie Notarialnej w Białymstoku, zaś w 2019 roku zdałem egzamin notarialny i od tego czasu pracowałem jako zastępca notarialny w jednej z białostockich kancelarii notarialnych. Bogate doświadczenie zebrane w trakcie pracy zawodowej połączone z pełnym profesjonalizmem przy dokonywaniu czynności notarialnych gwarantują najwyższy poziom obsługi klientów mojej kancelarii.