Notariusz Białystok

Kancelaria Notarialna Notariusza Adama Wojtunika mieści się w Białymstoku przy ulicy Białówny 2 lokal 23, w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Henryka Sienkiewicza i Rynku Kościuszki. Wejście do Kancelarii znajduje się na parterze budynku, obok którego zlokalizowany jest ogólnodostępny parking. Blisko Kancelarii zlokalizowane są liczne bankomaty oraz placówki pocztowe.

Kancelaria Notarialna jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:30, przy czym umówienia terminu spotkania  możliwe jest także w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy (np. w sobotę). 

Czynności notarialne, co do zasady, dokonywane są w siedzibie Kancelarii, jednak istnieje możliwość aby z uzasadnionych przyczyn podpisać akt notarialny w domu klienta czy też siedzibie spółki.

W przypadku gdy osoba biorąca udział w czynności notarialnej nie zna języka polskiego przy takiej czynności niezbędny jest udział tłumacza przysięgłego, który legitymować się będzie zaświadczeniem Ministra Sprawiedliwości o wpisie na listę tłumaczy przysięgłych danego języka obcego.

Szeroki wachlarz usług notarialnych skierowany jest do naszych Klientów, którymi są zarówno osoby fizyczne jak i klienci biznesowi – spółki, firmy, deweloperzy etc.. W zakres tych usług notarialnych wchodzi m.in. sporządzanie aktów notarialnych obejmujących umowy darowizny, umowy zamiany, umowy sprzedaży nieruchomości,  umowy majątkowe małżeńskie, umowy o dział spadku, umowy o podział majątku wspólnego,  umowy spółek oraz testamenty. Sporządzamy także akty poświadczenia dziedziczenia i protokoły, wypisy, odpisy oraz wyciągi dokumentów. Prowadzimyczynności  związane zarówno z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, jak i prostą spółką akcyjną.

W pełni profesjonalnie podchodzimy do powierzonych nam zadań i angażujemy się w każdą sprawę. Przy dokonywaniu czynności notarialnych kierujemy się zasadami etyki zawodowej czuwając przy tym nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Wszelkie akty notarialne oraz inne dokumenty sporządzane są przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Wszystkie informacje, jakie Notariusz powziął w związku z dokonywanymi czynnościami notarialnymi objęte są tajemnicą notarialną, której Notariusz nie może złamać nawet po jego odwołaniu.

Indywidualne podejście do każdego Klienta oraz spraw, z którymi się do nas zwraca powoduje, że przy na pozór podobnych stanach faktycznych mogą być wymagane inne dokumenty. W celu ustalenia jakie dokumenty są niezbędne do dokonania czynności notarialnej zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią Notarialną.

Potrzebujesz pomocy Notariusza? Lokalizacja kancelarii

Wszelkie informacje co do czynności notarialnych, ich kosztów oraz niezbędnych do nich dokumentów możecie Państwo nieodpłatnie uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 85 831 17 04 (sekretariat Kancelarii Notarialnej) lub 600 294 454 , adres mailowy: kancelaria@notariuszwojtunik.com lub też w trakcie spotkania z Notariuszem. W przypadku prostych czynności informacje o kosztach i dokumentach niezbędnych do dokonania czynności mogą zostać udzielone telefonicznie, przy bardziej skomplikowanych stanach faktycznych informacje zostaną udzielone po wstępnej analizie danej sprawy.

Opłaty związane z dokonywanymi czynnościami notarialnymi, w tym wynagrodzenie Notariusza, to jest tzw. „taksę notarialną”, opłaty sądowe oraz podatki (od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn) można również uregulować przelewem na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej.

Osoby korzystające z komunikacji miejskiej mogą dojechać do Kancelarii autobusami następujących linii:

–       linia nr 3, 16 i 19 (ul. Legionowa)

–       linia nr 1, 8, 12, 13 i 15 (ul. Branickiego)

–       linia nr 100 z dworca PKS rejon ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Św. Rocha) 

–       linia nr 4 z dworca PKP (ul. Kolejowa),