O kancelarii

Kancelaria Notarialna Notariusza Adama Wojtunika mieści się w Bielsku Podlaskim przy ulicy Mickiewicza 41 lok. 1.

Kancelaria jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, przy czym umówienie terminu spotkania możliwe jest także w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy (np. w sobotę). 

W pełni profesjonalnie podchodzimy do powierzonych nam zadań i angażujemy się w każdą sprawę. Przy dokonywaniu czynności notarialnych Notariusz kieruje się zasadami etyki zawodowej czuwając przy tym nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Wszelkie akty notarialne oraz inne dokumenty sporządzane są przez Notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty.

Wszystkie informacje, powzięte w związku z dokonywanymi czynnościami notarialnymi objęte są tajemnicą notarialną, której Notariusz nie może złamać nawet po jego odwołaniu.

Wszelkie informacje co do czynności notarialnych, ich kosztów oraz niezbędnych do nich dokumentów możecie Państwo nieodpłatnie uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 85 730 54 96 (sekretariat Kancelarii Notarialnej) lub 668 416 600, adres mailowy: kancelaria@notariuszwojtunik.com lub też w trakcie spotkania z Notariuszem. W przypadku prostych czynności informacje o kosztach i dokumentach niezbędnych do dokonania czynności mogą zostać udzielone telefonicznie, natomiast przy bardziej skomplikowanych stanach faktycznych informacje zostaną udzielone po wstępnej analizie danej sprawy.