Opłaty

Wynagrodzenie notariusza za dokonywane czynności notarialne (taksa notarialna) określone jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do takiego wynagrodzenia doliczyć należy podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23%. 

Ponadto, Notariusz występuje jako płatnik w podatku od czynności cywilnoprawnych (np. przy umowie sprzedaży) oraz w podatku od spadków i darowizn (np. przy umowie darowizny) i przy akcie notarialnym pobiera na rzecz Skarbu Państwa należny podatek w przypadkach określonych właściwymi przepisami prawa, który to podatek jest następnie przekazywany Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

W przypadku składania przez notariusza wniosku wieczystoksięgowego o wpis w księdze wieczystej (np. wpis własności na podstawie umowy o dożywocie) Notariusz pobiera przy akcie notarialnym opłatę sądową w wysokości określonej w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, a następnie przekazuje ją właściwemu Sądowi Rejonowemu prowadzącemu księgę wieczystą.

W celu uregulowania należności w drodze bezgotówkowej (przelew bankowy) prosimy o zgłoszenie takiego zamiaru przed terminem umówionej czynności notarialnej.

Mając na uwadze indywidualne podejście do każdego klienta, w celu precyzyjnego określenia taksy notarialnej prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią Notarialną.